1/2009. A hoppon maradt ingatlanközvetítõ…

Nem jár megbízási díj az ingatlanközvetítõ részére akkor, ha az ingatlanközvetítési megbízás létrejötte és az adásvételi szerzõdés megkötése közötti idõben megváltozott a kiközvetített jogi személy, mint vevõ tulajdonosi köre, és az új tulajdonosi kört nem a megbízott...