Dr. Hidasi Gábor

Született: Budapest (Magyarország) 1954, ügyvéddinasztia harmadik generációja

Gyermekei:
Dr. Hidasi Nóra (1976) és Hidasi Linda (1984)

Foglalkozása:
ügyvéd

Beosztása:
irodavezetõ a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Irodában

Tanulmányok:
1973-78 Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Kar
1978 államvizsga (cum laude)
1980 szakvizsga (kitûnõ eredménnyel)
Nyelvismeret: magyar, német, angol, olasz
Szakterületek:
a. kötelmi jog
b. cégjog
c. ingatlanjog
d. közigazgatási jog
e. építési jog
f. adójog
g. családi jog
Szakmai életút:
1978-80 fogalmazó (Pesti Központi Kerületi Bíróság)
1980-83 polgári bíró (Pesti Központi Kerületi Bíróság)
1983-84 postgraduális képzés (Karl Ruprecht Universität Juristische Fakultät, Heidelberg)
1986-88 elõadó (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Fõosztály)
1988-89 polgári/családjogi bíró (Pesti Központi Kerületi Bíróság)
1989-90 ügyvéd (Budapesti 2. sz. Ügyvédi Munkaközösség)
1991 ügyvéd, irodavezetõ (Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda)
Tisztsége:
2006 elnök (Budapesti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottsága)
Kitüntetés:
2004 Eötvös Károly díj (Budapesti Ügyvédi Kamara)
2013 Pro Collegio Advocatorum (Magyar Ügyvédi Kamara)
Könyvek:
Az Ingatlanjog Nagy Kézikönyve c. kiadvány (CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2007, 2010) társszerzõje
Az ingatlanjog kézikönyve c. kiadvány (CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2004) társszerzõje
Az Ügyvédek Nagy Kézikönyve c. kiadvány (CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest 2011)
Egyéb publikációk:
Pesti Ügyvéd c. havi lapban
1. Az ügyvéd ára
2. Az alapító okirat kijavítása
3. Miért éppen dr. Balogh?
4. A helyiségbérleti szerzõdés módosítása
5. Alakiság, alakszerûség
6. A társasház elidegenítési joga
7. Elégtétel
8. Mire jó az ellenjegyzés?
9. Titoktartás, adathasznosítás
10. Fedezetelvonással okozott kár
11. Imago animi sermo est
12. Ha jön a felmondás
13. Hozzászólok
14. Mennyi a peres eljárás illetéke?
15. „… képviseletnek nincs helye”
16. Adhat-e meghatalmazást gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje?
17. Ki perelheti a bérlõt?
18. Közös okirat
19. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
20. Új törvény a társasházról
21. Lehet-e ügyvéd közös képviselõ?
22. Létszám és színvonal
23. Vételi jog eladása
24. Kell-e szárazbélyegzõ a meghatalmazásra?
25. A tag és a társaság szerzõdésének ellenjegyzése
26. Hej talárom, talárom …
27. Mikor kölcsönös a téves feltevés ?
28. Nemo plus iuris…
29. A közgyûlési határozat megtámadása
30. Módosítja-e a társasági szerzõdést az üzletrész átruházása ?
31. Törölt cég ingatlana
Népszabadság c. napilapban
32. A használati jogok
33. A tulajdonközösségek adóalanyisága
34. Ingatlanok adásvétele
35. Az ingatlan áfája
36. Alakuló közgyûlés
37. Alapfogalmak a Társasházi Törvényben
38. Az albérlet
39. Az állami ingatlantulajdon
40. Antenna
41. A bánatpénz
42. Az utolsó békeév
43. Ha a bérlõ nem megy ki …
44. A bérleti jog
45. Felmondás, tisztesség
46. A bérleti szerzõdés módosítása
47. Felelõsség
48. Beruházás
49. Blankettaszerzõdések
50. Bûncselekmények és szabálysértések
51. Ingatlan manipulációk
52. Lakásért életjáradék
53. Félelem bére
54. Lakásjogi cikksorozat
55. Bevezetõ
56. Önkormányzatok szerepe
57. Birtokvédelem
58. Mikor indítható birtokper?
59. Bérleti szerzõdés
60. Bérlõtársak, befogadás
61. Gazdasági társaság, mint tulajdonos
62. Lakáshasználat és a házasság felbontása
63. Az ingatlan-nyilvántartás rendszere
64. Adásvétel és ingatlan-nyilvántartás
65. Ingatlanügyletekkel kapcsolatos határidõk
66. Ingatlan-nyilvántartási eljárás
67. Bejegyzés a tulajdoni lapra
68. Túlépítés-ráépítés
69. Használati jogok
70. Haszonélvezeti jog
71. A közös ingatlan
72. Az ingatlan rendeltetése
73. Bérbeadás kiskapuk nélkül
74. Bérleti díj vita az önkormányzatokkal
75. A helyiségcsere
76. A lakáscsere
77. Lakásért életjáradék
78. A lakásmaffia
79. Ingatlanmanipulációk
80. Blankettaszerzõdések
81. Ügyvédi ellenjegyzés
82. Ingatlanok adásvétele I
83. Az elbirtoklás
84. Az elõvásárlási jog
85. Szerzõdéses biztosítékok
86. A bánatpénz
87. A kötbér
88. Óvadék
89. Az elõleg és a foglaló
90. Bérleti jog
91. A telekalakítás
92. Állami ingatlantulajdon
93. A lakásszövetkezet
94. Az építésügyi bírság
95. Társasházi cikksorozat
96. Régi társasház, új törvények
97. Új társasház alapítása,
98. Alapító okirat
99. A közgyûlés, alakuló közgyûlés
100. A megismételt és a részközgyûlés
101. A társasház tulajdoni viszonyai – a külön tulajdon
102. A közös képviselet
103. A megismételt közgyûlés
104. A társasház szervei
105. A társasház, mint ÁFA-alany
106. Adatvédelem a társasházban
107. Építkezés a társasházban
108. Üzlethelyiség a társasházban
109. Alapfogalmak a társasházi törvényben
110. Közgyûlési határozatok megtámadása
111. Számvizsgáló Bizottság
112. Az intézõbizottság
113. A társasházzal kapcsolatos illetékek
114. A társasház, mint Szja-alany
115. Tulajdonközösségek adóalanyisága
116. A társasház Szervezeti és Mûködési Szabályzata
117. Mit tilt a közgyûlés?
118. Társasházak mûködése
119. Az albérlet
120. Ha a szomszéd nem fizet
121. Válasz az olvasók kérdéseire
122. A társasházi vízdíj
123. A társasházak jelzálogjoga
124. A közös képviselet korlátai
125. Jogalanyiságon innen és túl
126. A társasházi tulajdon

Dr. Hidasi-Costa Nóra

 
Született: Budapest (Magyarország) 1976, ügyvéddinasztia negyedik generációja

Születési név: Hidasi Nóra

Foglalkozása:
ügyvéd

Tanulmányok:

1995-2000 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar
6/2000 államvizsga (cum laude)
2001-2002 Boston University, Morin Center Bank és Pénzügyi Jogi Tanszék, Boston, MA, U.S.A.
05/2002 Mester diploma bank és pénzügyi jogból
11/2002 szakvizsga (New York állami részszakvizsga)
5/2008 szakvizsga (cum laude)

Szakmai életút:
1996-1999 ügyvéd asszisztens (Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda)
1998-1999 fogalmazó (Karl Ruprecht Universität Juristische
Fakultät, Heidelberg, Németország)
2000-2001 fogalmazó (Pesti Központi Kerületi Bíróság)
2001-2002 jogtudomány kutató és témavezetõ (Boston University, Pappas Law Library, Boston, MA, U.S.A.)
08/2003 fogalmazó (Pesti Központi Kerületi Bíróság)
04/2004 ügyvédjelölt (Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda)
06/2004 ügyvédjelölt (Nina Nguyen Ügyvédi Iroda, Boston, MA, U.S.A.)
08/2004 jogi munkatárs ( Liberty Mutual, Boston, MA, U.S.A.)
05/2005 irodavezetõ/ ügyvédjelölt a (Magyar Köztársaság Bostoni Tiszteletbeli Konzulátusa/Foley and Lardner Ügyvédi Iroda, Boston, MA, U.S.A.)
06/ 2007 ügyvédjelölt (Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda)
06/ 2008- a Dr. Hidasi és Társai ügyvédi Iroda tagja
Nyelvismeret: magyar, angol, német, orosz

Szakterületek:
a. ingatlanjog
b. társasági jog
c. szerzõdések joga
d. bank és pénzügyi jog
e. családi jog
f. állampolgársági és bevándorlási ügyek