Dr. Gábor Hidasi

 

Place and date of birth: Budapest, Hungary 1954, third generation attorney

Children: dr. Nóra Hidasi (1976) and Linda Hidasi (1984)

Occupation: attorney at law

Position: head of Dr. Hidasi & Partners Law Office

Education:
1973-1978 Eötvös Loránd University of Budapest, Faculty of Law and Political Sciences
1978 Bachelor degree (cum laude)
2004 Bar Exam (high honors)
1983-84 Post grad. education (Karl Ruprecht Universität Juristische Fakultät, Heidelberg)

Taineeship:
1978-80 clerk (Central District Court of Pest)
1980-83 civil/family law judge (Central District Court of Pest)
1984-88 rapporteur (Ministry of Justice International Law Department)
1988-89 civil/family law judge (Central District Court of Pest)
1989-91 attorney (no. 2. Attorney partnership)
1991 attorney, office managing partner (Dr. Hidasi and Partners Law Office)

Language(s): Hungarian, German, English, Italian

Fields of specialities:
a. corporation law
b. real estate law
c. administrative law
d. contract law
e. tax law
f. family law
g. building and construction

Social organizations:
1995 president (Association of Room Tenants)
2006 president (Budapest Bar Association Committee of Education)

Awards: 2004 Eötvös Károly award (Budapest Bar Association)

Books:
The big handbook of property law, co-author (CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Llc., Budapest 2007) The big handbook of property law, co-author (CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Llc.,Budapest 2004)

Other publications:
In “Pesti Ügyvéd” weekly report
1. Az ügyvéd ára
2. Az alapító okirat kijavítása
3. Miért éppen dr. Balogh?
4. A helyiségbérleti szerzõdés módosítása
5. Alakiság, alakszerûség
6. A társasház elidegenítési joga
7. Elégtétel
8. Mire jó az ellenjegyzés?
9. Titoktartás, adathasznosítás
10. Fedezetelvonással okozott kár
11. Imago animi sermo est
12. Ha jön a felmondás
13. Hozzászólok
14. Mennyi a peres eljárás illetéke?
15. „… képviseletnek nincs helye”
16. Adhat-e meghatalmazást gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje?
17. Ki perelheti a bérlõt?
18. Közös okirat
19. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
20. Új törvény a társasházról
21. Lehet-e ügyvéd közös képviselõ?
22. Létszám és színvonal
23. Vételi jog eladása
24. Kell-e szárazbélyegzõ a meghatalmazásra? …
25. A tag és a társaság szerzõdésének
26. Hej talárom, talárom …
27. Mikor kölcsönös a téves feltevés?
28. Nemo plus iuris…
29. A közgyûlési határozat megtámadása
30. Módosítja-e a társasági szerzõdést az üzletrész átruházása-
31. Törölt cég ingatlana

In “Népszabadság” daily news
32. A használati jogok
33. A tulajdonközösségek adóalanyisága
34. Ingatlanok adásvétele
35. Az ingatlan áfája
36. Alakuló közgyûlés
37. Alapfogalmak a Társasházi Törvényben
38. Az albérlet
39. Az állami ingatlantulajdon
40. Antenna
41. A bánatpénz
42. Az utolsó békeév
43. Ha a bérlõ nem megy ki …
44. A bérleti jog
45. Felmondás, tisztesség
46. A bérleti szerzõdés módosítása
47. Felelõsség
48. Beruházás
49. Blankettaszerzõdések
50. Bûncselekmények és szabálysértések
51. Ingatlan manipulációk
52. Lakásért életjáradék
53. Félelem bére
54. Lakásjogi cikksorozat
55. Bevezetõ
56. Önkormányzatok szerepe
57. Birtokvédelem
58. Mikor indítható birtokper?
59. Bérleti szerzõdés
60. Bérlõtársak, befogadás
61. Gazdasági társaság, mint tulajdonos
62. Lakáshasználat és a házasság felbontása
63. Az ingatlan-nyilvántartás rendszere
64. Adásvétel és ingatlan-nyilvántartás
65. Ingatlanügyletekkel kapcsolatos határidõk
66. Ingatlan-nyilvántartási eljárás
67. Bejegyzés a tulajdoni lapra
68. Túlépítés-ráépítés
69. Használati jogok
70. Haszonélvezeti jog
71. A közös ingatlan
72. Az ingatlan rendeltetése
73. Bérbeadás kiskapuk nélkül
74. Bérleti díj vita az önkormányzatokkal
75. A helyiségcsere
76. A lakáscsere
77. Lakásért életjáradék
78. A lakásmaffia
79. Ingatlanmanipulációk
80. Blankettaszerzõdések
81. Ügyvédi ellenjegyzés
82. Ingatlanok adásvétele
83. Az elbirtoklás
84. Az elõvásárlási jog
85. Szerzõdéses biztosítékok
86. A bánatpénz
87. A kötbér
88. Óvadék
89. Az elõleg és a foglaló
90. Bérleti jog
91. A telekalakítás
92. Állami ingatlantulajdon
93. A lakásszövetkezet
94. Az építésügyi bírság
95. Társasházi cikksorozat
96. Régi társasház, új
97. Új társasház alapítása
98. Alapító okirat
99. A közgyûlés, alakuló közgyûlés
100. A megismételt és a részközgyûlés.
101. A társasház tulajdoni viszonyai – a külön tulajdon
102. A közös képviselet
103. A megismételt közgyûlés
104. A társasház szervei
105. A társasház, mint ÁFA-alany
106. Adatvédelem a társasházban
107. Építkezés a társasházban
108. Üzlethelyiség a társasházban
109. Alapfogalmak a társasházi törvényben
110. Közgyûlési határozatok megtámadása
111. Számvizsgáló Bizottság
112. Az intézõbizottság
113. A társasházzal kapcsolatos illetékek
114. A társasház, mint Szja-alany
115. Tulajdonközösségek
116. A társasház Szervezeti és Mûködési Szabályzata
117. Mit tilt a közgyûlés?
118. Társasházak mûködése
119. Az albérlet
120. Ha a szomszéd nem fizet
121. Válasz az olvasók kérdéseire
122. A társasházi vízdíj
123. A társasházak jelzálogjoga
124. A közös képviselet korlátai
125. Jogalanyiságon innen és túl
126. A társasházi tulajdon

Dr. Nóra Hidasi-Costa

 

Place and date of birth: Budapest, Hungary 1976 forth generation attorney

Natal name: Nóra Hidasi

Occupation: attorney at law

Education:
1995-2000 Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law and Political Sciences, Hungary
06/2000 bachelor degree (cum laude)
2001-2002 Boston University, School of Law, Morin Center for Banking, Boston, MA, U.S.A.
05/2002 LL.M. degree in banking and financial law, with honors
11/2002 MPRE- part of New York Bar Exam
5/2008 Hungarian Bar Exam (cum laude)

Traineeship:
1996-1999 legal assistant (Dr. Hidasi and Partners Law Office, Hungary)
1998-1999 assistant clerk (Karl Ruprecht Universität Juristische Fakultät, Heidelberg)
2000-2001 judge candidate (Central, Distirct Court of Justice of Budapest, Hungary)
2001-2002 legal researcher and filing supervisor (Boston University, Pappas Law Library, MA, U.S.A.)
08/2003- judge candidate (Central, Distirct Court of Justice of Budapest, Hungary)
04/2004 associate (Dr. Hidasi and Partners Law Office, Hungary)
06/2004 paralegal (Nina Nguyen Law Office, Boston, MA, U.S.A.)
08/2004 paralegal (Liberty Mutual, Boston, MA, U.S.A.)
05/2005 consular officer/ paralegal(Hon. Consulate of the Republic of
Hungary/Foley and Lardner LLP., Boston, MA, U.S.A.)
06/2007 associate (Dr. Hidasi and Partners Law Office, Hungary)
06/2008 partner (Dr. Hidasi and Partners Law Office, Hungary)

Language(s): Hungarian, English, German, Russian

Fields of specialities:
a. corporation law
b. real estate law
c. contract law
d. banking and finance
f. family law
g. immigration law