Az ingatlanjog nagy kézikönyve

 

Dr. Hidasi Gábor és Dr. Horváth Gyula a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda tagjai, valamint Dr. Urbán András ügyvéd és Dr. Kõszegi Gábor, a Fõvárosi I. sz. Földhivatal vezetõje 2007 április 2-án megjelent közös munkája.

Terjedelem: 1254 oldalMéret: vágott B/5Megjelent: 2007

Kiadó : Complex Kft .

A Meritum új mûfaj a magyar jogi könyvkiadásban. Olyan magyarázatokat közérthetõen és szakszerûen megfogalmazó, speciális szerkesztésû, könnyen kezelhetõ, gyakorlati kézikönyv, amely egy adott témát (jogterületet) érdemben és komplexen (jogági, jogszabályi határokat átlépve) dolgoz fel.
A kiadvány megjelentetésének célja: egy helyen legyen összegyûjtve minden lényeges információ, amely az ingatlanokkal, tulajdonjoggal kapcsolatos.

A könyv nemcsak jogászok számára hasznos, hiszen a nem szakemberek is kapcsolatba kerülnek a joggal, amikor ingatlant adnak-vesznek, földhivatali ügyeket intéznek, társasházi közgyûlésen vesznek részt, vagy éppen a banknál állnak sorba jelzálog-hitelért. A könyvet tehát mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének eligazodni a jog szövevényes útvesztõjében, illetve szeretnének átfogó képet kapni az ingatlanokkal kapcsolatos jogi szabályozásról, vagy egyszerûen csak azoknak, akik egy konkrét ingatlanügyi kérdésre keresik a választ.

A KÖTET TARTALMA

I. rész: Az ingatlan és az ingatlanjog
II. rész: Az ingatlantulajon
III. rész: Közös tulajdon
IV. rész: A társasháztulajdon
V. rész: A lakásszövetkezetek
VI. rész: Ingatlanra vonatkozó szerzõdések
VII. rész: Az ingatlan mint biztosíték
VIII. rész: Az ingatlanog minõségvédelmének szabályozása
IX. rész: Végrehajtás ingatlanokra
X. Közhitelû nyilvántartás az ingatlanokról
XI. rész: Ingatlanközvetítés és értékbecslés
XII. rész: Az ingatlanok építésével kapcsolatos szabályok és a telekalakítás
XIII. rész: Az ingatlanokkal kapcsolatos adó- és illetékfizetési szabályok
XIV. rész: Kapcsolatos szabályok és a telekalakítás
XV. rész: A lakáscélú állami támogatások
XVI. rész: A nemzetközi magánjog és a közösségi jog ingatlanokra vonatkozó szabályai.

(Forrás: a Complex Kft. oldala .)