38/2008. Termékfelelõsség

2014. június 13. napján lépett hatályba a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) sz. kormányrendelet, amely az Európai Parlamentnek és Tanácsnak ugyanezen tárgyú 97/7/-EK irányelvét hatályon kívül helyező...

40/2008. Szerzõdések megszûnése

  A szerződés megszűnésének alapesete, ha a felek teljesítik. Előfordulhat azonban, hogy a szerződés, teljesítés nélkül szűnik meg. Ez a felek akaratából szerződéssel vagy egyoldalú nyilatkozattal, bírósági, hatósági határozat révén és egyéb okból (pl. halál,...

60/2008. Szerzõdések érvénytelensége

  Az érvénytelenség fogalma és jellege Egy szerződés vagy egy egyoldalú jognyilatkozat érvénytelenségének lényege az, hogy a szerződés, illetőleg jognyilatkozat valamely, a törvényben meghatározott oknál fogva nem alkalmas a kívánt joghatás előidézésére. Fontos...