5/2007. Szavatosság a hibás teljesítésért

A hibás teljesítés a szerződésszegés egyik esete, szabályait a Polgári Törvénykönyv 6. könyv, 2. rész, X. cím, XXIV. fejezete tárgyalja. A hibás teljesítés jogkövetkezményei bármely szerződéstípus esetén érvényesíthetők, de 2003. július 1 óta szigorúbb feltételeket...

68/2008. Az engedményezés

  Az engedményezés egy olyan jogügylet, amely során követelést átruháznak át, és ennek következtében a jogosult (hitelező) személyében változás következik be, hiszen az lesz a követelés jogosultja, aki a követelést az átruházás következtében megszerzi. A követelés...

9/2008. Közös tulajdon

A közös tulajdon jellemzői A különböző dolgokon – ingatlanon vagy ingóságokon – fennálló tulajdonjog alanya egy meghatározott személy vagy szervezet. Igen gyakran azonban egy azon dolog tulajdonjogában többen is osztoznak. Ekkor közös tulajdonról van szó....

10/2008. Kötbér

A szerződések egyik garanciális eleme a kötbér, ami a szerződést biztosító mellékkötelezettségek egyike. A kötbér a szerződésszegés szankciója, kikötésével ugyanis a kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére vállal kötelezettséget arra az esetre, ha olyan okból,...

1/2001. A kártérítés

A polgári jogi kártérítési felelõsség rendszere A károsult kára eredhet szerzõdésszegésbõl vagy úgy, hogy semmilyen szerzõdéses kapcsolat nem állt fent közte és a...