2/2024 Ügyvédi megbízás és meghatalmazás

Az ügyvéd gazdasági tevékenységet végez, amikor bevételszerzés érdekében, rendszeresen és üzletszerűen végzi az Ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény – Üttv. – 2.§ (1) bekezdésében és a 3.§ (1) bekezdésében felsorolt kiegészítő tevékenységeket. Az...

1/2024 Az ügyvédi letét

A letét A letét a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerint: ingó dolog átadása és elfogadása rábízási és megőrzési célból, letéti szerződés alapján, kiadási (visszaadási) kötelezettség mellett (Ptk. 6:360.§). Jogszabály vagy szerződés kifejezett...

4/2022 A kizárt jogi képviselő

Az Alkotmánybíróság (AB) alkotmányos követelmény megállapítását tartotta szükségesnek annak érdekében, hogy a jogalkalmazói értelmezés összhangban legyen az Alaptörvénnyel, mégpedig az Üttv. ügyvállalást korlátozó 20.§ (5) bekezdése és a képviseleti jogosultság...

Indul a kötelező továbbképzés – de hogyan fogjunk hozzá?

2019. január 1-jén hatályba lépett a 18/2018.(XI.26.) MÜK-szabályzat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről (Szabályzat). Eredeti mű, nincs előzménye, és bár az ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.) szerint nem kiemelt jelentőségű, a...

1/2015 Ügyvéd vagy házmester

Minap a kezembe került egy levél, amit az egyik területi ügyvédi kamara elnöke egy társasház egyik tulajdonostársának írt. Idézek belőle: „Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (üt) 5. §-a taxatíve felsorolja az ügyvéd által végezhető tevékenységeket, melyek...

4/2014 Versenytilalmi korlátozás az ügyvédi munkaszerződésekben

A munkavállaló legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. E kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet. Az ellenérték...