27/2008. Közös okirat

Aki szerzõdés-szerkesztéssel bíz meg ügyvédet, bízik annak korrekt és szakszerû eljárásában. Számít arra, hogy az ügyvéd akkor is segít, ha utóbb jogvita...

28/2008. Titoktartás, adatkezelés

Elõfordulhat, hogy olyan iratot csatolunk, vagy úgy hivatkozunk tényre és körülményre, hogy ez által az adott ügyben nem szereplõ személyek személyes adatai illetéktelenek számára...

29/2008. Mire jó az ellenjegyzés?

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, tehát bûncselekmény, ha a sebész a betegben felejt egy mûszert. Ez, ha néha elõ fordul is, nem ok arra, hogy azt mondjuk, az orvosok bûnözõk,...

30/2008. Az ügyvéd ára

Az elmúlt tizenöt évben három kísérlet is történt arra, hogy a polgári perben végzett jogi képviseleti munkát beárazzák. Az éppen hatályos...

8/2004. Az ügyvéd felelõssége

Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz...