2/2024 Ügyvédi megbízás és meghatalmazás

Az ügyvéd gazdasági tevékenységet végez, amikor bevételszerzés érdekében, rendszeresen és üzletszerűen végzi az Ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény – Üttv. – 2.§ (1) bekezdésében és a 3.§ (1) bekezdésében felsorolt kiegészítő tevékenységeket. Az...

1/2024 Az ügyvédi letét

A letét A letét a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerint: ingó dolog átadása és elfogadása rábízási és megőrzési célból, letéti szerződés alapján, kiadási (visszaadási) kötelezettség mellett (Ptk. 6:360.§). Jogszabály vagy szerződés kifejezett...

7/2023 A kistársasház

Bevezetés A társasház egy olyan jogi jelleg, amit egy legalább két önálló rendeltetési egységből álló épület ingatlannak a tulajdonos vagy tulajdonostársak az alapítással, és annak ingatlan-nyilvántartásba vételével adnak. A hatlakásosnál nem nagyobb, ú. n....

6/2023 A kizárólagos használat bejegyzése

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetővé vált a közös tulajdon használatára vonatkozó jog. Ez az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (Inytv.) végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) kormányrendeletben (Inytv-vhr.) látott napvilágot. E jog...

5/2023 Az új ingatlan-nyilvántartási szabályok és a társasház

Az önálló rendeltetési egység Az új ingatlan-nyilvántartási törvény (Inytv.) és jelenleg még csak tervezetként létező végrehajtási rendelete (Inytv-vhr.) finomra hangolja és bővíti az ingatlan-nyilvántartás társasházakra vonatkozó hatályos szabályait. A csakhamar...