61/2008. Közigazgatási perek

Közigazgatási pernek azt a polgári peres eljárást nevezzük, melyben a bíróság az ügyfél kérelmére a közigazgatási határozat jogszabályoknak való...