2/2010 Helyiséghasználat tiltása

Korlátozható-e egy társasházi helyiség használatának megváltoztatása? A társasházban lévõ nem lakáscélú helyiség használatának, hasznosítási módjának a megváltoztatását a társasház-közösség korlátozhatja. Hogyan teheti ezt? „A törvény biztosítja a személyeknek az õket...

15/2009 A társasház ügyészi felügyelete

A 2003. évi CXXXIII. törvényt (Tt.) a 2009. szeptember 22-én kihirdetett 2009. évi LXXXIX. sz. törvény (Ttmód.) módosította. A módosítás a Tt-be iktatott egy új rendelkezést, amely a „társasház” szerveinek, e szervek mûködésének törvényességi felügyeletét rendeli el,...

14/2009 A társasházi kézbesítés vélelme

A Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényt (Tt.) a 2009. szeptember 22-én kihirdetett 2009. évi LXXXIX. sz. törvény módosította. A közös tulajdonnal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl szóló 24.§ kiegészült a „hátralékos tulajdonostárs” részére történõ...

12/2009 A társasházi törvény módosítása

2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról   1. § A társasházakról  szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt .) a következõ 4/A. §-sal egészül ki: „4/A. § A társasháztulajdonnal kapcsolatban a Polgári...

11/2009 A társasházi közös tulajdon eladásának új szabályai

A 2003. évi CXXXIII. törvényt (Ttv.) a 2009. szeptember 22-én kihirdetett 2009. évi LXXXIX. sz. törvény (Ttvmód.) módosította. Módosult a 10.§ (1) bekezdése, és az a rendelkezés lépett a helyébe, ami eddig a 10.§ (2) bekezdésében szerepelt: „Az alapító okirat...

10/2009 A társasházi lakás tulajdonostársainak szavazata

A Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv. (Thtv.) 38. § (1) bekezdés szerint „A közgyûlésen a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg a szavazati jog.” Kérdés, hogy ha egy társasházi lakás közös tulajdonban van, a határozatképességet és a...