Az elektronikus levelek tömegessé válása miatt igény merült fel arra, hogy elektronikus úton is lehessen küldeni szerzõdéses nyilatkozatokat. Ehhez szük-séges, hogy a szerzõdõ felek hitelesen...

bővebben