Ügyvédi tevékenység

 

2/2024 Ügyvédi megbízás és meghatalmazás

Az ügyvéd gazdasági tevékenységet végez, amikor bevételszerzés érdekében, rendszeresen és üzletszerűen végzi az Ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény - Üttv. - 2.§ (1) bekezdésében és a 3.§ (1) bekezdésében felsorolt kiegészítő tevékenységeket. Az ügyvédi...

bővebben

1/2024 Az ügyvédi letét

A letét A letét a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerint: ingó dolog átadása és elfogadása rábízási és megőrzési célból, letéti szerződés alapján, kiadási (visszaadási) kötelezettség mellett (Ptk. 6:360.§). Jogszabály vagy szerződés kifejezett...

bővebben

4/2022 A kizárt jogi képviselő

Az Alkotmánybíróság (AB) alkotmányos követelmény megállapítását tartotta szükségesnek annak érdekében, hogy a jogalkalmazói értelmezés összhangban legyen az Alaptörvénnyel, mégpedig az Üttv. ügyvállalást korlátozó 20.§ (5) bekezdése és a képviseleti jogosultság...

bővebben

Indul a kötelező továbbképzés – de hogyan fogjunk hozzá?

2019. január 1-jén hatályba lépett a 18/2018.(XI.26.) MÜK-szabályzat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről (Szabályzat). Eredeti mű, nincs előzménye, és bár az ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.) szerint nem kiemelt jelentőségű, a...

bővebben

1/2015 Ügyvéd vagy házmester

Minap a kezembe került egy levél, amit az egyik területi ügyvédi kamara elnöke egy társasház egyik tulajdonostársának írt. Idézek belőle: „Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (üt) 5. §-a taxatíve felsorolja az ügyvéd által végezhető tevékenységeket, melyek...

bővebben

3/2014 Érvénytelen ügyvédi megbízás

2014. március 15-ig nem okozott fejtörést, hogy érvényes-e a szóbeli ügyvédi megbízási szerződés. Tudtuk, hogy érvényes, de tartalmának bizonyítása az ügyvédet terheli (Üt. 23.§ (2) bekezdés). Az új Ptk. azonban közbeszólt.   Az Üt. 23.§ (2) bekezdésébe foglalt...

bővebben

Jogi képviselet meghatalmazás nélkül

„A ... Kft. és a … Kft. nevében eljáró …. ügyvéd által benyújtott fellebbezésre indult másodfokú eljárásra vonatkozóan felhívom, hogy a végzésem kézhezvételétől számított 15 napon belül csatolja be ügyfeleinek a fellebbezési eljárás során történő képviseletére...

bővebben

3/2009. Reklámozni szabad

Hatályba lépett az 5/2008. (X.27.) MÜK Szabályzat, amely többek között az ügyvédi reklám tekintetében is módosította Az Ügyvédi Hivatás Etikai Szabályairól és Elvárásairól szóló 8/1999. (III.22.) MÜK. szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat). Olvasásakor eszembe...

bővebben

2/2009. Ellenjegyzés vagy tanú

Kötelezõ-e és mikor kell az ügyvédi okiratot ellenjegyezni? Kell-e a letanúzott okiraton ellenjegyzés vagy az ellenjegyzett okiratra tanúhitelesítés? Pótolja-e az ellenjegyzés a tanúkat?...

bővebben

2/2001. Az ügyvédi honlap

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalása az ügyvédi honlap tartalmáról Az Internet korunk rendkívüli gyorsasággal fejlõdõ...

bővebben

27/2008. Közös okirat

Aki szerzõdés-szerkesztéssel bíz meg ügyvédet, bízik annak korrekt és szakszerû eljárásában. Számít arra, hogy az ügyvéd akkor is segít, ha utóbb jogvita...

bővebben

28/2008. Titoktartás, adatkezelés

Elõfordulhat, hogy olyan iratot csatolunk, vagy úgy hivatkozunk tényre és körülményre, hogy ez által az adott ügyben nem szereplõ személyek személyes adatai illetéktelenek számára...

bővebben

29/2008. Mire jó az ellenjegyzés?

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, tehát bûncselekmény, ha a sebész a betegben felejt egy mûszert. Ez, ha néha elõ fordul is, nem ok arra, hogy azt mondjuk, az orvosok bûnözõk,...

bővebben

30/2008. Az ügyvéd ára

Az elmúlt tizenöt évben három kísérlet is történt arra, hogy a polgári perben végzett jogi képviseleti munkát beárazzák. Az éppen hatályos...

bővebben

8/2004. Az ügyvéd felelõssége

Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz...

bővebben

2/2002. Az ügyvédi ellenjegyzés

Az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd azt igazolja, hogy az ellenjegyzett szerzõdés a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és az okiratban megjelölt felek vagy...

bővebben