1/2016 Ingatlan-nyilvántartás az ítélkezési gyakorlatban

Az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez.” A tulajdonhoz fűződő alkotmányos jog gyakorlását az ingatlan-nyilvántartás is garantálja. A polgári és közigazgatási ítélkezés meghatározó befolyást gyakorol az...

1/2013 Jogi képviselet meghatalmazás nélkül

„A … Kft. és a … Kft. nevében eljáró …. ügyvéd által benyújtott fellebbezésre indult másodfokú eljárásra vonatkozóan felhívom, hogy a végzésem kézhezvételétől számított 15 napon belül csatolja be ügyfeleinek a fellebbezési eljárás során történő képviseletére...

5/2009. A további jogvesztõ

Ma már akkor sem tájékoztathatjuk ügyfelünket arról, hogy az általunk ellenjegyzett adásvételi szerzõdéssel szerzett tulajdonjoga nincs veszélyben, ha meggyõzõdtünk arról, hogy az...

7/2007. Ingatlan-végrehajtás

v A végrehajtás A végrehajtási jog és a végrehajtás anyagi és eljárásjogi következmények, az ezt felölelõ jogviszonyok összessége. Szûkebb értelemben a...

8/2007. Az ingatlanok terhei

a) Jelzálogjog A zálogjog az egyik legfontosabb hitelbiztosíték. A zálogjogi szabályokat a Ptk. szerzõdést biztosító mellékkötelezettségekrõl szóló XXIII. Fejezete, a...