8/2007. Az ingatlanok terhei

a) Jelzálogjog A zálogjog az egyik legfontosabb hitelbiztosíték. A zálogjogi szabályokat a Ptk. szerzõdést biztosító mellékkötelezettségekrõl szóló XXIII. Fejezete, a...

19/2008. A tartási és életjáradéki szerzõdés

I. A tartási és életjáradéki szerződés és annak ingatlanjogi vonatkozásai A tartási szerződés szabályozásának elsődlegességét az idős és törődött emberek családjogon alapuló ingyenes tartási kötelezettsége és az ellátott / eltartott által ezért hálából mégis juttatni...

9/2007. Közös ingatlantulajdon

A Ptk. . 139. § (1) bekezdésének tömör megfogalmazása szerint „A tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott hányadok szerint több személyt is megillethet.” Közös...

6/2002. A tisztességtelen szerzõdés

Elõfordul, hogy az ingatlanra vonatkozó szerzõdésben olyan egyoldalú elõnyöket kötnek ki, amelyeket a jog tisztességtelennek tart. Melyek ezek? Mi az ilyen szerzõdés sorsa? Tisztességtelenek azok az ún....

20/2008. Telekalakítás

Az ingatlanokon folytatott építési tevékenységgel kapcsolatban gyakran elõfordul, hogy az építési telek megváltoztatása, esetleg új építési telek...

1/2005. Ingatlanmanipulációk

Ingatlan többszöri eladása esetén az a vevõ követelheti a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését, aki elsõnek jóhiszemûen birtokba lépett, ha pedig ilyen nincs, a...