1/2013 Jogi képviselet meghatalmazás nélkül

„A … Kft. és a … Kft. nevében eljáró …. ügyvéd által benyújtott fellebbezésre indult másodfokú eljárásra vonatkozóan felhívom, hogy a végzésem kézhezvételétől számított 15 napon belül csatolja be ügyfeleinek a fellebbezési eljárás során történő képviseletére...

5/2009. A további jogvesztõ

Ma már akkor sem tájékoztathatjuk ügyfelünket arról, hogy az általunk ellenjegyzett adásvételi szerzõdéssel szerzett tulajdonjoga nincs veszélyben, ha meggyõzõdtünk arról, hogy az...

7/2007. Ingatlan-végrehajtás

v A végrehajtás A végrehajtási jog és a végrehajtás anyagi és eljárásjogi következmények, az ezt felölelõ jogviszonyok összessége. Szûkebb értelemben a...

8/2007. Az ingatlanok terhei

a) Jelzálogjog A zálogjog az egyik legfontosabb hitelbiztosíték. A zálogjogi szabályokat a Ptk. szerzõdést biztosító mellékkötelezettségekrõl szóló XXIII. Fejezete, a...

19/2008. A tartási és életjáradéki szerzõdés

I. A tartási és életjáradéki szerződés és annak ingatlanjogi vonatkozásai A tartási szerződés szabályozásának elsődlegességét az idős és törődött emberek családjogon alapuló ingyenes tartási kötelezettsége és az ellátott / eltartott által ezért hálából mégis juttatni...