64/2008. Közigazgatási perek

Közigazgatási pernek azt a polgári peres eljárást nevezzük, melyben a bíróság az ügyfél kérelmére a közigazgatási határozat jogszabályoknak való...

1/1998. Bírósági végrehajtás

A bírósági végrehajtást az 1994. évi LIII. törvény (Vht.) szabályozza. A bírósági végrehajtás lehetõsége korlátozott. Arra pénzkövetelés...

11/2007. Választottbíráskodás

Magyarországon a választottbírósági eljárást az 1994. évi LXXI. tv. szabályozza. A törvény az eljárás szabályait eltérést megengedõ jelleggel rendezi, teret...

53/2008. Perorvoslatok

A polgári perben és a nem peres eljárásban annak a határozatnak a megtámadása, mellyel a fél nem ért egyet, perorvoslattal történik.  A perorvoslat lehetõségeit a Polgári...

3/2005. A fizetési meghagyás

A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei A fizetési meghagyásos eljárás célja, hogy perindítás nélkül biztosítsa a követelés behajtását....