11/2011 Az ügyvéd válaszol

1. Társasházi üzlethelyiség használata Társasházunk egyik tulajdonosa bérbe adta az utcai üzlethelyiségét. A bérlõ erotikus fehérnemûket árul. A házunkban gyermekek is laknak. Mit tehetünk azért, hogy az üzlet bezárjon? A Társasházakról szóló törvény 2011. január...

10/2011 Hogyan mûködik a hat lakásosnál nem nagyobb társasház

Minden társasházközösség tulajdonosi közösség is, de nem minden tulajdonosi közösség társasházközösség, ha a társasházban legfeljebb hat lakás van. (A hat lakásosnál nagyobb társasházakban a társasházközösséget a társasház alapítás ténye és nem a kifejezetten erre...

9/2011 Társasház és társasház-közösség 2011

A hatályos jogi szabályozzás előzményei A többlakásos, de építészetileg egy mûszaki egységet alkotó épületek építésének az igénye a XIX. század második felében erõsödött meg a városok és a városias településszerkezetek fejlõdésével. A többlakásos házak építésének...

5/2010 A társasházi közös képviselet

A társasház-közösség törvény és a szervezeti és mûködési szabályzat (szmsz) által szabályozott szervezeti rendben mûködik. A társasháznak a gazdasági társaságoktól eltérõen nincs vezetõ tisztségviselõje, de tisztségviselõje több is van. Ezek a közös képviselõ, az...

4/2010 A társasház-közösség adatkezelése

A természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az abból levonható következtetés személyes adat. Az ilyen adatok felvétele, gyûjtése, rögzítése, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala adatkezelésnek minõsül. Személyes adat akkor kezelhetõ, ha ahhoz az...

3/2010 A közös képviselet mulsztása

A közös képviselõ illetve az intézõbizottság elnöke (a továbbiakban: közös képviselet) köteles intézni a társasház-közösség ügyeit. Ehhez nem kell közgyûlési meghatalmazás, de a közös képviselõ ügyintézési illetve intézkedési önállóságát az szmsz illetve közgyûlési...