5/2010 A társasházi közös képviselet

A társasház-közösség törvény és a szervezeti és mûködési szabályzat (szmsz) által szabályozott szervezeti rendben mûködik. A társasháznak a gazdasági társaságoktól eltérõen nincs vezetõ tisztségviselõje, de tisztségviselõje több is van. Ezek a közös képviselõ, az...

4/2010 A társasház-közösség adatkezelése

A természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az abból levonható következtetés személyes adat. Az ilyen adatok felvétele, gyûjtése, rögzítése, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala adatkezelésnek minõsül. Személyes adat akkor kezelhetõ, ha ahhoz az...

3/2010 A közös képviselet mulsztása

A közös képviselõ illetve az intézõbizottság elnöke (a továbbiakban: közös képviselet) köteles intézni a társasház-közösség ügyeit. Ehhez nem kell közgyûlési meghatalmazás, de a közös képviselõ ügyintézési illetve intézkedési önállóságát az szmsz illetve közgyûlési...

2/2010 Helyiséghasználat tiltása

Korlátozható-e egy társasházi helyiség használatának megváltoztatása? A társasházban lévõ nem lakáscélú helyiség használatának, hasznosítási módjának a megváltoztatását a társasház-közösség korlátozhatja. Hogyan teheti ezt? „A törvény biztosítja a személyeknek az õket...

15/2009 A társasház ügyészi felügyelete

A 2003. évi CXXXIII. törvényt (Tt.) a 2009. szeptember 22-én kihirdetett 2009. évi LXXXIX. sz. törvény (Ttmód.) módosította. A módosítás a Tt-be iktatott egy új rendelkezést, amely a „társasház” szerveinek, e szervek mûködésének törvényességi felügyeletét rendeli el,...

14/2009 A társasházi kézbesítés vélelme

A Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényt (Tt.) a 2009. szeptember 22-én kihirdetett 2009. évi LXXXIX. sz. törvény módosította. A közös tulajdonnal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl szóló 24.§ kiegészült a „hátralékos tulajdonostárs” részére történõ...