Társasház

 

3/2016 Társasházi jelzálogjog 2016

2016. január 1-től elnehezült a társasházi jelzálogjog bejegyezhetősége. Ha nem született a közös költség tartozás megfizetésére kötelező végrehatható okirat, az adós megakadályozhatja a bejegyzést. Az 1997. évi CLVII. törvény – régi Tht. - vezette be a társasházi...

bővebben

1/2015 Tilos a közös képviselet?

Minap a kezembe került egy levél, amit az egyik területi ügyvédi kamara elnöke egy társasház egyik tulajdonostársának írt. Idézek belőle: „Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (üt) 5. §-a taxatíve felsorolja az ügyvéd által végezhető tevékenységeket, melyek...

bővebben

2/2014 Közös költség visszafizetése

Miként kell eljárnia a közös képviseletnek, ha a közös költség befizetések egy részét vissza kívánja téríteni a tulajdonostársaknak. A problémafelvetés arról is szól, hogy a visszafizetés csak a tulajdonostársaknak teljesíthető-e vagy a tényleges befizetőknek (volt...

bővebben

1/2014 A jegyző törvényességi felügyelete

2014. február 1-től „A társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyeletét … a jegyző látja el”– szól a 2013. december 17.-én elfogadott, december 21.-én kihirdetett és 2014. február 1-től már hatályba is lépett 2013. évi CCXXXI. törvény 2.§ (1)...

bővebben

1/2013 Kistársasház

Minden társasházközösség tulajdonosi közösség, de nem minden társasház tulajdonosi közössége társasházközösség. Utóbbi eset akkor fordul elő, ha a társasházban nincs több mint hat lakás-albetét. A hatlakásosnál nagyobb társasházakban a társasházközösséget[1] a...

bővebben

11/2011 Az ügyvéd válaszol

1. Társasházi üzlethelyiség használata Társasházunk egyik tulajdonosa bérbe adta az utcai üzlethelyiségét. A bérlõ erotikus fehérnemûket árul. A házunkban gyermekek is laknak. Mit tehetünk azért, hogy az üzlet bezárjon? A Társasházakról szóló törvény 2011. január...

bővebben

10/2011 Hogyan mûködik a hat lakásosnál nem nagyobb társasház

Minden társasházközösség tulajdonosi közösség is, de nem minden tulajdonosi közösség társasházközösség, ha a társasházban legfeljebb hat lakás van. (A hat lakásosnál nagyobb társasházakban a társasházközösséget a társasház alapítás ténye és nem a kifejezetten erre...

bővebben

9/2011 Társasház és társasház-közösség 2011

A hatályos jogi szabályozzás előzményei A többlakásos, de építészetileg egy mûszaki egységet alkotó épületek építésének az igénye a XIX. század második felében erõsödött meg a városok és a városias településszerkezetek fejlõdésével. A többlakásos házak építésének...

bővebben

5/2010 A társasházi közös képviselet

A társasház-közösség törvény és a szervezeti és mûködési szabályzat (szmsz) által szabályozott szervezeti rendben mûködik. A társasháznak a gazdasági társaságoktól eltérõen nincs vezetõ tisztségviselõje, de tisztségviselõje több is van. Ezek a közös képviselõ, az...

bővebben

4/2010 A társasház-közösség adatkezelése

A természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az abból levonható következtetés személyes adat. Az ilyen adatok felvétele, gyûjtése, rögzítése, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala adatkezelésnek minõsül. Személyes adat akkor kezelhetõ, ha ahhoz az...

bővebben