Társasház

 

1/2014 A jegyző törvényességi felügyelete

2014. február 1-től „A társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyeletét … a jegyző látja el”– szól a 2013. december 17.-én elfogadott, december 21.-én kihirdetett és 2014. február 1-től már hatályba is lépett 2013. évi CCXXXI. törvény 2.§ (1)...

bővebben

1/2013 Kistársasház

Minden társasházközösség tulajdonosi közösség, de nem minden társasház tulajdonosi közössége társasházközösség. Utóbbi eset akkor fordul elő, ha a társasházban nincs több mint hat lakás-albetét. A hatlakásosnál nagyobb társasházakban a társasházközösséget[1] a...

bővebben

11/2011 Az ügyvéd válaszol

1. Társasházi üzlethelyiség használata Társasházunk egyik tulajdonosa bérbe adta az utcai üzlethelyiségét. A bérlõ erotikus fehérnemûket árul. A házunkban gyermekek is laknak. Mit tehetünk azért, hogy az üzlet bezárjon? A Társasházakról szóló törvény 2011. január...

bővebben

10/2011 Hogyan mûködik a hat lakásosnál nem nagyobb társasház

Minden társasházközösség tulajdonosi közösség is, de nem minden tulajdonosi közösség társasházközösség, ha a társasházban legfeljebb hat lakás van. (A hat lakásosnál nagyobb társasházakban a társasházközösséget a társasház alapítás ténye és nem a kifejezetten erre...

bővebben

9/2011 Társasház és társasház-közösség 2011

A hatályos jogi szabályozzás előzményei A többlakásos, de építészetileg egy mûszaki egységet alkotó épületek építésének az igénye a XIX. század második felében erõsödött meg a városok és a városias településszerkezetek fejlõdésével. A többlakásos házak építésének...

bővebben

5/2010 A társasházi közös képviselet

A társasház-közösség törvény és a szervezeti és mûködési szabályzat (szmsz) által szabályozott szervezeti rendben mûködik. A társasháznak a gazdasági társaságoktól eltérõen nincs vezetõ tisztségviselõje, de tisztségviselõje több is van. Ezek a közös képviselõ, az...

bővebben

4/2010 A társasház-közösség adatkezelése

A természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az abból levonható következtetés személyes adat. Az ilyen adatok felvétele, gyûjtése, rögzítése, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala adatkezelésnek minõsül. Személyes adat akkor kezelhetõ, ha ahhoz az...

bővebben

3/2010 A közös képviselet mulsztása

A közös képviselõ illetve az intézõbizottság elnöke (a továbbiakban: közös képviselet) köteles intézni a társasház-közösség ügyeit. Ehhez nem kell közgyûlési meghatalmazás, de a közös képviselõ ügyintézési illetve intézkedési önállóságát az szmsz illetve közgyûlési...

bővebben

2/2010 Helyiséghasználat tiltása

Korlátozható-e egy társasházi helyiség használatának megváltoztatása? A társasházban lévõ nem lakáscélú helyiség használatának, hasznosítási módjának a megváltoztatását a társasház-közösség korlátozhatja. Hogyan teheti ezt? „A törvény biztosítja a személyeknek az õket...

bővebben

15/2009 A társasház ügyészi felügyelete

A 2003. évi CXXXIII. törvényt (Tt.) a 2009. szeptember 22-én kihirdetett 2009. évi LXXXIX. sz. törvény (Ttmód.) módosította. A módosítás a Tt-be iktatott egy új rendelkezést, amely a „társasház” szerveinek, e szervek mûködésének törvényességi felügyeletét rendeli el,...

bővebben