Perjog

 

4/2022 A kizárt jogi képviselő

Az Alkotmánybíróság (AB) alkotmányos követelmény megállapítását tartotta szükségesnek annak érdekében, hogy a jogalkalmazói értelmezés összhangban legyen az Alaptörvénnyel, mégpedig az Üttv. ügyvállalást korlátozó 20.§ (5) bekezdése és a képviseleti jogosultság...

bővebben

64/2008. Közigazgatási perek

Közigazgatási pernek azt a polgári peres eljárást nevezzük, melyben a bíróság az ügyfél kérelmére a közigazgatási határozat jogszabályoknak való...

bővebben

11/2007. Választottbíráskodás

Magyarországon a választottbírósági eljárást az 1994. évi LXXI. tv. szabályozza. A törvény az eljárás szabályait eltérést megengedõ jelleggel rendezi, teret...

bővebben

53/2008. Perorvoslatok

A polgári perben és a nem peres eljárásban annak a határozatnak a megtámadása, mellyel a fél nem ért egyet, perorvoslattal történik.  A perorvoslat lehetõségeit a Polgári...

bővebben

3/2005. A fizetési meghagyás

A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei A fizetési meghagyásos eljárás célja, hogy perindítás nélkül biztosítsa a követelés behajtását....

bővebben