9/2007. Közös ingatlantulajdon

A Ptk. . 139. § (1) bekezdésének tömör megfogalmazása szerint „A tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott hányadok szerint több személyt is megillethet.” Közös...

6/2002. A tisztességtelen szerzõdés

Elõfordul, hogy az ingatlanra vonatkozó szerzõdésben olyan egyoldalú elõnyöket kötnek ki, amelyeket a jog tisztességtelennek tart. Melyek ezek? Mi az ilyen szerzõdés sorsa? Tisztességtelenek azok az ún....

20/2008. Telekalakítás

Az ingatlanokon folytatott építési tevékenységgel kapcsolatban gyakran elõfordul, hogy az építési telek megváltoztatása, esetleg új építési telek...

1/2005. Ingatlanmanipulációk

Ingatlan többszöri eladása esetén az a vevõ követelheti a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését, aki elsõnek jóhiszemûen birtokba lépett, ha pedig ilyen nincs, a...

2/2005. Lakásmaffia

Az ingatlanoknak kétféle forgalmi értéke van: a kivárt és a menekülõ. Elõbbi akkor érvényesül, ha sürgetõ körülmény az eladást nem befolyásolja, utóbbi akkor,...

21/2008. Vételár letétben

Ingatlan adásvételek esetén jellemzõ, hogy a birtokba adásig vagy a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig a vevõ a vételárat vagy egy részét ügyvédi letétbe helyezi. Melyek...