11/2008. Haszonélvezet

A haszonélvezet sajátos jogviszony, amely alapján a haszonélvező más személy tulajdonában álló ingatlant birtokolja, ingyen használja és hasznait szedi. Tárgya lehet az egész ingatlan, eszmei hányad, vagy az ingatlan természetben meghatározott, illetőleg területileg...

13/2008. Ingatlan adásvétel

Az ingatlan adásvétel lényege ingatlan tulajdonjogának és birtokának ellenszolgáltatás fejében történő átruházása. Az ingatlan adásvétel szigorú alaki, alakszerűségi és tartalmi szabályokhoz kötött. Az ingatlan adásvételi szerződések megkötése az átlagosnál is nagyobb...

37/2008. Alakiság, alakszerűség

Egyesek a földhivatali gyakorlat kritikájaképpen azt állítják, hogy nem helyes, hogy a földhivatalok elvárják, hogy a meghatalmazások az általuk létrejött okiratok alakszerűségeihez igazodjanak. Ennek egyik ellenzője annak cáfolataként, hogy az ellenjegyzés...

3/1998. Általános szerzõdési feltételek

A gazdálkodó szervezetek szerzõdéskötéseik során gyakran alkalmazzák az általuk kidolgozott általános szerzõdési feltételeket, mivel így a szerzõdéskötés...

4/2007. Telki szolgalom

Lehet jogosultság egy ingatlanon úgy, hogy az másnak tulajdonát képezi. Ilyen jogosultság a telki szolgalom is, amely olyan dologi jog, amelynek alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti,...