Ingatlanjog

 

6/2023 A kizárólagos használat bejegyzése

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetővé vált a közös tulajdon használatára vonatkozó jog. Ez az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (Inytv.) végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) kormányrendeletben (Inytv-vhr.) látott napvilágot. E jog...

bővebben

3/2022 Rendeltetésváltozás és nyilvántartása

A 9/2022.(IV.29.)MvM rendelet 2022. május 2-i hatállyal módosította az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 109/1999.(XII.29.)FVM rendelet (Inytv-vhr.) 65.§ (3g) bekezdését. A módosítás lényege, hogy a jövőben a lakások vagy nem lakás céljára...

bővebben

1/2016 Ingatlan-nyilvántartás az ítélkezési gyakorlatban

Az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez.” A tulajdonhoz fűződő alkotmányos jog gyakorlását az ingatlan-nyilvántartás is garantálja. A polgári és közigazgatási ítélkezés meghatározó befolyást gyakorol az...

bővebben

1/2013 Jogi képviselet meghatalmazás nélkül

„A ... Kft. és a … Kft. nevében eljáró …. ügyvéd által benyújtott fellebbezésre indult másodfokú eljárásra vonatkozóan felhívom, hogy a végzésem kézhezvételétől számított 15 napon belül csatolja be ügyfeleinek a fellebbezési eljárás során történő képviseletére...

bővebben

5/2009. A további jogvesztõ

Ma már akkor sem tájékoztathatjuk ügyfelünket arról, hogy az általunk ellenjegyzett adásvételi szerzõdéssel szerzett tulajdonjoga nincs veszélyben, ha meggyõzõdtünk arról, hogy az...

bővebben

7/2007. Ingatlan-végrehajtás

v A végrehajtás A végrehajtási jog és a végrehajtás anyagi és eljárásjogi következmények, az ezt felölelõ jogviszonyok összessége. Szûkebb értelemben a...

bővebben

8/2007. Az ingatlanok terhei

a) Jelzálogjog A zálogjog az egyik legfontosabb hitelbiztosíték. A zálogjogi szabályokat a Ptk. szerzõdést biztosító mellékkötelezettségekrõl szóló XXIII. Fejezete, a...

bővebben

19/2008. A tartási és életjáradéki szerzõdés

I. A tartási és életjáradéki szerződés és annak ingatlanjogi vonatkozásai A tartási szerződés szabályozásának elsődlegességét az idős és törődött emberek családjogon alapuló ingyenes tartási kötelezettsége és az ellátott / eltartott által ezért hálából mégis juttatni...

bővebben

9/2007. Közös ingatlantulajdon

A Ptk. . 139. § (1) bekezdésének tömör megfogalmazása szerint „A tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott hányadok szerint több személyt is megillethet.” Közös...

bővebben

6/2002. A tisztességtelen szerzõdés

Elõfordul, hogy az ingatlanra vonatkozó szerzõdésben olyan egyoldalú elõnyöket kötnek ki, amelyeket a jog tisztességtelennek tart. Melyek ezek? Mi az ilyen szerzõdés sorsa? Tisztességtelenek azok az ún....

bővebben

20/2008. Telekalakítás

Az ingatlanokon folytatott építési tevékenységgel kapcsolatban gyakran elõfordul, hogy az építési telek megváltoztatása, esetleg új építési telek...

bővebben

1/2005. Ingatlanmanipulációk

Ingatlan többszöri eladása esetén az a vevõ követelheti a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését, aki elsõnek jóhiszemûen birtokba lépett, ha pedig ilyen nincs, a...

bővebben

2/2005. Lakásmaffia

Az ingatlanoknak kétféle forgalmi értéke van: a kivárt és a menekülõ. Elõbbi akkor érvényesül, ha sürgetõ körülmény az eladást nem befolyásolja, utóbbi akkor,...

bővebben

21/2008. Vételár letétben

Ingatlan adásvételek esetén jellemzõ, hogy a birtokba adásig vagy a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig a vevõ a vételárat vagy egy részét ügyvédi letétbe helyezi. Melyek...

bővebben

22/2008. Építõközösség

A Ptk. 578/B. § (1) bekezdés szabályozza azt a tulajdonosi közösséget és szerzõdést, amely épület felépítésére társul és vállal kötelezettséget....

bővebben

23/2008. Elõvásárlási jog

Az adásvétel egyik különös esete az elõvásárlási jog alapján történõ tulajdonszerzés. Elõvásárlási jog mind ingó, mind ingatlan tekintetében kiköthetõ...

bővebben