14/2008. Alkotmányos a felmondás

Az Alkotmánybíróság nyolc éve foglalt állást abban a kérdésben, hogy alkotmányellenes-e, hogy az önkormányzatok 2004-tõl felmondhatják a helyiségbérleteket. Az...

15/2008. Helyiségbérlet folytatása

A lakásbérleti jogot a bérlõ halála esetén az folytathatja, akit erre jogszabály feljogosít. Kik ezek a személyek? A bérleti jog nem örökölhetõ és nem feltétlenül az...

16/2008. A bérlõ beruházásai

Vitákhoz vezethet, ha a bérlõ a bérlet ingatlanba úgy ruház be, hogy a költségviselésrõl a tulajdonossal nem állapodott meg. Ki viseli a bérlõ beruházásainak költségeit? Az...

17/2008. Bérleti szerzõdés módosítása

Az önkormányzatok korlátozás nélkül felmondhatják a helyiségbérleti szerzõdéseiket. Ha a bérlõk készek arra, hogy elfogadják a bérleti díj – egyes esetekben...

18/2008. Ingatlan-túlhasználat

Megesik, hogy a bérlõ a bérleti szerzõdés megszûnése után a bérleményt nem hagyja el. Mivel jár ez? Egy – a Polgári Törvénykönyv végrehajtását segítõ...

5/2004. A félelem bére

2004-tõl nincs kegyelem. Aki nem hajlandó magasabb bérleti díjat fizetni, azzal nem alkudoznak, annak felmondanak. 2004. után általánosan érvényesül az a szabály, hogy határozatlan idejû...